ΒΙΔΙ 'Η ΓΑΥΡΟΣ Ο ΒΕΤΟΥΛΟΕΙΔΗΣ

Είναι δέντρο φυλλοβόλο και αναπτύσσεται συχνά σε ελαφριά αμμώδη και σε μέτρια αργιλώδη εδάφη.Το ξύλο του είναι λευκού χρώματος,βαρύ, συμπαγές σκληρό, ελαστικό, δυσκατέργαστο και γενικά δύσχιστο. Χρησιμοποιείται για γεωργικά εργαλεία, στη βαρελοποιία ,στη λεπτουργική (λαβές μικροεργαλείων, κ.λ.π). Αποτελεί άριστη τροφή για την άγρια πανίδα. Το ξύλο του καίγεται πολύ καλά και θεωρείται ως άριστο καύσιμο. Επίσης χρησιμοποιείται στην ιατρική.

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΝΕ: 746 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.