ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Η προσπάθεια του Προέδρου και του Δ.Σ.του Συλλόγου μας γιά την αποπεράτωση των εργασιών του Πολιτιστικού μας είναι διαρκής και επιβεβλημένη.Στα μέσα του Μαίου ολοκληρώθηκε η εξωτερική επένδυση των τριών πλευρών του από πέτρα,ένα έργο δύσκολο πολυδάπανο αλλά και αισθητικά απαραίτητο.Η δαπάνη του, κατά το μεγαλύτερό του μέρος καλύφθηκε από τον γαλαντόμο πατριώτη μας κ.Σωτήριο Σαρλά και κατά το υπόλοιπο από το ταμείο του Συλλόγου μας.Το έργο αυτό ήταν αναγκαίο όχι μόνο γιά την εξωτερική προστασία του κτιρίου από τις πολλές φορές ακραίες συνθήκες -κυρίως λόγω παγετού- που επικρατούν στο χωριό μας,αλλά και γιά την ένταξή του στην πατροπαράδοτη συνταγή των παππούδων μας δηλ.την πετρόχτιστη χωριάτικη παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η μοναδική πλευρά που μένει ημιτελής όπως βλέπουμε και στην φωτ.πιστεύουμε το συντομότερο δυνατό χάρις και στις δικές σας συνεισφορές θα δρομολογηθεί γιά να μπεί ο απαραίτητος σοβάς και έτσι ο χειμώνας να βρει το Πολιτιστικό μας ντυμένο με τα καλά του.
31/5/2009
31/5/2009

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΝΕ: 374 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.