ΦΛΩΡΑ-ΚΟΡΜΠΑ-ΨΑΡΑ

Οι Γίδες ανάλογα με το χρώμα που έχει το τρίχωμά τους χωρίζονται σε: Φλώρα (άσπρη) όπως βλέπουμε στην αριστερή μας φωτ.,Κόρμπα (μαύρη)που έχουμε κάτω αριστερά,Ψάρα(γκρίζα)που βλέπουμε κάτω δεξιά.
20/9/2008
20/9/2008

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΝΕ: 593 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.