ΕΛΑΤΟΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ

Αριστερά μας βλέπουμε μιά συστάδα από Έλατα στο έβγα του χιονιά να ετοιμάζονται για την ζωογόνο 'Ανοιξη και κάτω πευκόδασος από ορεινό πεύκο όπως το λένε επιστημονικά με το φύλλο του γιά πιό κοντινή γνωριμία.
25/5/2008
25/5/2008

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΝΕ: 327 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.