ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ,ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ,ΠΛΗΡΩΣΕ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΦΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ... ΔΕΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ,ΤΟ ΝΑ ΑΤΕΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ.

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΝΕ: 315 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.